LEGALE INFORMATIE
 

Het raadplegen van de website https://campingduvieuxmoulin-lachartresurloir.fr/ impliceert de onvoorwaardelijke naleving van deze gebruiksvoorwaarden, die bedoeld zijn om de voorwaarden te definiëren die door iedereen moeten worden gerespecteerd.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door dit document bij te werken. U wordt geadviseerd deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om kennis te nemen van de gewijzigde voorwaarden.

Eigendom en redactionele verantwoordelijkheid:

 

Ontwerp / Integratie / Ontwikkeling door:

Racoon Factory

Adres :107 les nérons – 72340 Marçon

contact@racon-factory.com

Website : www.racoon-factory.com

SIRET.: 90225029900010

Registratienummer: Le Mans B 902 250 299

 
Hosting provider :
 

OVH SAS

SAS met een kapitaal van €10,059,500

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

Code APE 6202A

BTW-NUMMER: FR 22 424 761 419

Maatschappelijke zetel:

2 rue Kellermann

59100 Roubaix

Frankrijk

Telefoonnummer: 1007

 
Auteursrechten :
 

Artikel 1. Intellectuele eigendom, elke weergave of reproductie van de gehele of een deel van de website www.campingduvieuxmoulin-lachartresurleloir.fr zonder de toestemming van de auteur is onrechtmatig. Hetzelfde geldt voor vertaling, aanpassing of transformatie, arrangement of reproductie door welke kunst of proces dan ook.

De teksten, afbeeldingen, foto’s en hun presentatie en montage die op deze site verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van www.tut-tute.fr en de betrokken auteurs, tenzij anders aangegeven. Ze vormen werken en worden als zodanig beschermd door de regels, internationale verdragen en wetten met betrekking tot intellectuele eigendom. Het gebruik van de informatie op deze site valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De werken en creaties die op de site worden gepresenteerd zijn:


  • Foto’s, illustraties en persoonlijke projecten door mevrouw BOURSIN Léa
  • Foto’s, illustraties en persoonlijke projecten door M. POLIXENE Thomas

 

Artikel 2. Gebruikers van www.campingduvieuxmoulin-lachartresurleloir.fr verbinden zich ertoe om niet:

Wilt u een tijdje blijven?