ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN KAMPEERPLAATSEN EN STACARAVANS.
 
 

Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle verkopen van vakanties door camping “Le Vieux Moulin”. Ze maken integraal deel uit van elk contract tussen de camping en zijn klanten. Elke klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden voordat hij een vakantie boekt voor zichzelf of voor derden.

In overeenstemming met de geldende wetgeving worden deze algemene voorwaarden ter informatie aan alle klanten ter beschikking gesteld voordat er een contract voor de verkoop van vakanties wordt afgesloten. Ze kunnen ook schriftelijk worden aangevraagd bij het hoofdkantoor van het etablissement.

Reserveringsvoorwaarden :

Reserveringen worden verwerkt in chronologische volgorde van aankomst. Ze worden in aanmerking genomen zodra een huuraccommodatie vooraf is gereserveerd en een aanbetaling is gedaan. In het geval van een huuraanvraag minder dan 30 dagen voor aankomst, is volledige betaling vereist. Na ontvangst van de aanbetaling stuurt de camping je een reserveringsbevestiging, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Alle huuraccommodaties zijn op naam en kunnen niet worden overgedragen. Elke persoon boven het oorspronkelijke aantal zal niet worden toegestaan om op de camping te verblijven zonder toestemming van de directie.

Betalingsvoorwaarden:

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

– Voor een kampeerplaats moet een aanbetaling van 20% van de totale prijs van het verblijf worden betaald op het moment van reserveren. Het resterende bedrag moet uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum worden betaald.

– Voor een stacaravan moet bij reservering een aanbetaling van 20% van de totale prijs van het verblijf worden voldaan. Het resterende bedrag moet uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum worden betaald.

Als deze termijn niet in acht wordt genomen, behouden wij ons het recht voor de reservering te annuleren en wordt de aanbetaling door de camping ingehouden. De aanbetaling en het restbedrag kunnen worden betaald met een cheque, creditcard, contant geld of vakantiecheques (de houder van de vakantiecheques moet overeenkomen met de persoon die op het contract staat vermeld). Wij geven geen wisselgeld voor vakantiecheques)..

 
Toewijzing van standplaatsen en stacaravans : 

Kampeerplaatsen worden alleen toegewezen bij aankomst. We kunnen geen aangrenzende verhuuraccommodaties garanderen zonder voorafgaande aanvraag 

Wijzigingen en annuleringen :

Elke reservering die niet volgens de algemene verkoopvoorwaarden wordt afgehandeld, wordt door de directie geannuleerd. Wijzigingen : Reserveringen kunnen alleen worden gewijzigd uiterlijk 30 dagen voor de geplande aankomstdatum en onder voorbehoud van beschikbaarheid op de dag van de aanvraag.

Verlate aankomst – vervroegd vertrek : In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek ten opzichte van de op het contract vermelde data, zal er geen terugbetaling plaatsvinden, ongeacht de oorzaak.

U dient ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van uw verlate aankomst. Als u ons niet op de hoogte stelt, kan de staanplaats de volgende dag vanaf 12.00 uur aan andere klanten worden toegewezen.

Annulering :

Elke annulering door de huurder moet per aangetekende brief of per e-mail aan de camping Le Vieux Moulin worden gemeld: In geval van annulering meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf wordt de aanbetaling door de camping ingehouden. Bij annulering minder dan 30 dagen voor het begin van het verblijf is de volledige reissom verschuldigd.

 
Aankomst en vertrek : 

Kampeerplaatsen zijn beschikbaar vanaf 11 uur en moeten voor 11 uur vertrekken. Stacaravans zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur en moeten voor 11.00 uur worden verlaten.

Als de sleutel wordt teruggegeven of als de kampeerplaats na de afgesproken tijd wordt verlaten, wordt een extra nacht in rekening gebracht. Elke verlenging van het verblijf moet ten minste de dag voor de geplande vertrekdatum worden aangevraagd en moet worden gevalideerd door de directie.

Borgsom : 

De uitrustingen en voorzieningen van de camping Vieux Moulin moeten worden gebruikt overeenkomstig hun normale bestemming. Elke beschadiging, verlies of vernieling van de ruimten, de inrichting van de huuraccommodaties, de toegangsgebouwen of de gemeenschappelijke gebouwen valt automatisch onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke persoon. Klanten die een accommodatie of staanplaats huren, zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade, verlies of beschadiging van de accommodatie of een van de voorzieningen op de camping door personen die bij hen verblijven of hen bezoeken. Zij moeten gedekt zijn door een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Een borg van 300 euro (alleen per cheque) per gemeubileerde accommodatie wordt gevraagd op de dag van aankomst. Deze wordt teruggegeven op de dag van vertrek na een inventarisatie van de inrichting, volgens afspraak die ten minste een dag voor vertrek wordt gemaakt. De kosten van eventuele schade zullen worden toegevoegd aan de prijs van het verblijf, net als de schoonmaakkosten (59 euro) als u de accommodatie niet in perfect schone staat achterlaat of als u binnen heeft gerookt.

 
Inventaris van inrichtingen : 

Bij aankomst van de klant en door de klant wordt een inventaris van de inrichting gemaakt. Deze inventaris moet uiterlijk de dag na aankomst om 12.00 uur worden ondertekend en ingeleverd bij de receptie. Bij vertrek wordt een tweede inventaris opgemaakt in aanwezigheid van een medewerker van de camping, hiervoor moet ten minste één dag van tevoren een afspraak worden gemaakt.

 
Huisregels :

Zoals vereist door de wet, moet je je houden aan onze huisregels en deze respecteren zonder enige uitzondering

Verantwoordelijkheid : 

De camping is niet aansprakelijk voor schade aan de uitrusting van de kampeerder die door de kampeerder zelf is veroorzaakt; een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor uw uitrusting is verplicht.

De camping kan ook niet aansprakelijk worden gesteld in geval van :

– diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of na een verblijf,

– overlast veroorzaakt door natuurverschijnselen (weer, muggen, spinnen, enz.),

– storingen of uitvallen van technische apparatuur, uitval of sluiting van faciliteiten op de camping, eenmalige maatregelen van de directie van de camping, beperkte toegang tot bepaalde faciliteiten, waaronder het zwembad, die nodig zijn om te voldoen aan de veiligheidsnormen of voor periodieke onderhoudswerkzaamheden,

– de borgsom vormt geen aansprakelijkheidslimiet; de klant moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

IT en RGPD: 

De gevraagde informatie is nodig om uw registratie te verwerken. Tenzij u anders aangeeft, behouden wij ons het recht voor deze informatie te gebruiken om u verschillende commerciële documenten toe te sturen.

In dit geval worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de gewijzigde wet van 06 januari 1978 (bekend als de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) nr. 2016/679 van 27 april 2016, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Elk gebruik van dit bericht dat niet in overeenstemming is met het beoogde doel, elke verspreiding of publicatie, geheel of gedeeltelijk, is verboden tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Elke inbreuk op de bepalingen van deze wet wordt voorzien en bestraft door de artikelen 226-16 en 226-24 van het Strafwetboek.

Toepasselijk recht :

Deze algemene voorwaarden vallen onder het Franse recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan zal worden voorgelegd aan een rechtbank van eerste aanleg of een handelsrechtbank.

Kom je bij ons logeren?